Tuyển phiên dịch viên/ biên dịch viên

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm các phiên dịch viên và dịch giả tự do mong muốn hợp tác.
Nếu bạn là chuyên gia dịch thuật giàu kinh nghiệm, đang tích cực làm phiên dịch/ dịch tài liệu tại Việt Nam và ở nước ngoài, thì nhất định nên đăng ký cộng tác viên với chúng tôi.

Tuyển phiên dịch viên tự do

Nếu bạn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau đây, hãy đăng ký cộng tác viên với chúng tôi.

  • Kinh nghiệm tham dự triển lãm, các cuộc họp kinh doanh, các cuộc họp nội bộ, vv với tư cách là thông dịch viên trong bất kỳ ngành / lĩnh vực nào.
  • Kinh nghiệm làm phiên dịch viên tháp tùng trong nhiều ngành / lĩnh vực.
  • Kinh nghiệm làm phiên dịch viên đồng thời (dịch cabin) trong bất kỳ ngành / lĩnh vực nào.

Chúng tôi luôn tìm kiếm phiên dịch viên của các ngôn ngữ sau: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Indonesia, Khmer,…vv

Tuyển biên dịch viên

Chúng tôi đang tìm kiếm các dịch giả chuyên về tất cả các ngành nghề và các ngôn ngữ sau: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Indonesia, Khmer,…vv

Ứng tuyển

Tài liệu ứng tuyển: Sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt kinh nghiệm dịch thuật.

Cách đăng ký: Gửi email cho chúng tôi với CV của bạn vào email: info@inf-vietnam.com

Ứng viên tiềm năng có thể được yêu cầu thực hiện bài test dịch miễn phí, và có thể được mời đến văn phòng của chúng tôi để phỏng vấn.

* Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ dựa theo luật pháp Việt Nam.